Hizmet 1

PROJE YÖNETİMİ METODOLOJİSİ (PMP® ODAKLI)

Süre: 6 Gün- 36 Saat

İçerik:

Proje Yönetimi Metodolojisine Giriş
Proje Yönetimi Bilgi Birikimi Kılavuzu (PMBOK6 Türkçe Versiyonu) Giriş
Sistem Tanımı
Proje – Operasyon
Proje nedir?
Proje Yönetimi nedir?
Program ve Portföy Tanımı
Proje Yönetimi Metodolojisi
Proje Yönetimi Ortamı
Aşamalı Olgunlaşma
Proje Başarı Kriterleri
6 kısıt (maliyet- zaman çizelgesi- kapsam-kalite-kaynaklar-risk)
Çevresel faktörler
Proje Yönetimi Uygulamaları
Organizasyon Tipleri (Fonksiyonel, Matris ve Proje Bazlı)
Paydaşlar, Roller ve Sorumluluklar

Proje Yönetimi Süreç grupları
Başlangıç
Planlama
Yürütme
İzleme ve Kontrol
Kapanış

Bilgi Alanları
Entegrasyon Yönetimi
Kapsam Yönetimi
Zaman Çizelgesi Yönetimi
Maliyet Yönetimi
Kalite Yönetimi
Kaynak Yönetimi
İletişim Yönetimi
Risk Yönetimi
Tedarik Yönetimi
Paydaş Yönetimi

Proje Yönetimi Süreçleri ve Bilgi Alanlarını Eşleştirme
Proje Fazları
Proje Yaşam Döngüsü

Hizmet 2

MICROSOFT PROJECT® İLE PROJELERİN İZLENMESİ EĞİTİMİ

Süre: 2 Gün- 12 Saat

Hedef:

Kurumsal proje yönetim ofisleri ve Proje yönetimi profesyonelleri tarafından en çok tercih edilen yazılım aracı olarak “Microsoft Project®” öne çıkmaktadır. Kariyerlerini profesyonel proje yöneticisi olarak yönlendirmek isteyen tüm profesyonellerin ilk adımda başvuracakları bu yazılım aracına derinlemesine hakim olmaları önem kazanmaktadır.

2 tam gün sürecek bu eğitim kapsamında güncel eğitim materyalleri, vaka çalışmaları, gerçek iş dünyası deneyimleri ile proje yönetimi mesleğinin temelleri katılımcılara aktarılacaktır. Eğitim kapsamında sektörde yaygın yazılım olan “Microsoft Project®” ile proje izleme ve yönetme becerileri katılımcılara kazandırılacaktır.

İçerik:

Proje Yönetiminin Temelleri

Microsoft Project Tanıtımı
İş KırılımYapısı
Microsoft Project ile Proje Planlama
Aktiviteler Arası İlişkilerin Yönetimi
Zaman Planı (Gantt Grafiği)
Proje İzleme ve Kontrol Süreçleri
Proje Temelçizgi Kavramı
Proje İstatistikleri
Proje Maliyet ve Kaynak Yönetimi
Raporlar nasıl hazırlanır

 Kimler Katılabilir?

Proje Yöneticileri, Proje Liderleri, Proje Uzmanları ve Mühendisleri, İş Analistleri, Proje Koordinatörleri

Hizmet 3

ULUSLARARASI PROJE YÖNETİCİSİ SERTİFİKASI (PMP)® SINAVINA HAZIRLIK VE İPUÇLARI EĞİTİMİ

Süre: 2 Gün- 12 Saat

Hedef: Katılımcıları (PMP)® sınavına hazırlamak.

İçerik:

Proje Yönetimi Süreçleri ve Bilgi Alanlarını Eşleştirme
Proje Fazları
Proje Yaşam Döngüsü
Proje Yönetimi Metodolojisi
Örnek sınavlar
PMP Sınav ipuçları
Çalışma Planı

Kimler Katılabilir?

PMP Adayları